در پر شور شدن عزاداری حسینعلیه‌السلام در تمام دنیا شکی نیست! ولی خدایی بیایین مواظب باشیم که داریم حسینعلیه‌السلام را چگونه به جهان معرفی می‌کنیم! خیلی کلیپ دیدم از مُشتی احمق که مثلا به ظاهر داشتند برای حسینعلیه‌السلام عزاداری می‌کردن!  عزاداری هایی که ذره ای شبیه عزاداری نبود چه برسد به عزاداری برای سید شهیدان! از انواع رقص در تعزیه که مثلا شمر است، و دارد میرقصد یا شیری که بعد از کشته شدن حسینعلیه‌السلام به کربلا می آید[این موضوع اصلا روایت معتبری ندارد] و مایه خنده جمعیت می‌شود‌؛ مداحی هایی که شبیه آهنگ رقص اند! از قمه زدن هایی که مشتی به ظاهر عزادار میزنند! یکی نیست بگوید که حسینعلیه‌السلام خون داد تا درجهان خونی ریخته نشود! و اونوقت تو میایی و خون خودت را زمین میریزی که مثلا خیلی ارادت داری؟! والا بخدا معرفت حسینعلیه‌السلام هم نعمت هست!  و این هارو میبینیم و قلبمان درد میگیرد که چرا داریم خودمان را خراب میکنیم! حسین علیه‌السلام  خراب شدنی نیست! ما داریم خودمان را خراب میکنیم فقط.

این عکس رو ببینید ؛ بطری‌هایِ آبِ رایگانی که با لیبل اختصاصی که شامل محتوایی در مورد حسینعلیه‌السلام هست در قلب کالیفرنیا توزیع میشود.

کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا...

+ حسینعلیه‌السلام را دُرست به جهان معرفی کنیم ببینید

+ Ashura