مثل قدیم ها «نوار» رو با لوله خودکار بچرخونید و بذارید داخل دستگاه و کلید پلی رو بزنید.

امشب مهمون نوار باشید؛

«خُب سیمین جان یک خریت کردم که ناچارم برایت بنویسم!»

 

 

«نوار» «بخشی از کتاب نامه های سمین و جلال» به قلم «جلال آل احمد»

«با صدای محمد رجبی»