وسط میدون یه درخت چنار قدیمی هست که این موقع ها تموم برگ هاش میریزه و خیابون رو برگ پوش میکنه؛و چند روزی ماشین هارو مهمون آسفالتی از جنس پاییز میکنه.

 کنار پیاده رو هم پر از درخت های ریز و درشت چنار هست اما هیچکدومشون به درخت وسط میدون نمیرسن؛ اصلا انگار او پادشاه تموم درخت های این شهره! پادشاهی مهربون که جا واسه تموم پرنده های شهر داره ، پادشاهی که منو زیر شاخ و برگ هاش مهمون هوای پاییز میکرد.