دیوٰارْ

دیوٰارْتجربه من در زندگى اندک است، ولى به من مى آموزد که هیچ کس صاحب هیچ چیز نیست. همه چیز تنها نوعى توهم است و این توهم در مسایل مادى و معنوى وجود دارد، اگر کسى چیزى را که در شرف رسیدن به آن باشد را از دست بدهد، در نهایت مى آموزد که هیچ چیز به او تعلق ندارد.
پس بهتر است به گونه اى زندگى کنم که انگار همین امروز نخستین یا آخرین روز زندگى من است ...

یازده دقیقه
پائولو کوئلیو

دیوار نویسی های کوتاه(پیامک)
سالنامه دیوار نویسی هام

ناباورانه

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۷:۰۸ ب.ظ
خواندن نماز مغرب و عشا در حرم حضرت رضا در حالی که خودم هنوز باورم نمی شود؛ باورم نمی شود که من لایق این همه محبت باشم... آقا جان خیلی نوکرتم...
  • آقای دیوار نویس