اینکه صبح از خواب بیدار میشوی با قصد و هدف اینکه امروز باید تمام برنامه ها و برنامه ریزی هایی که دارم را انجام بدهم، حتی اگر به حد مرگ خسته باشم! و همینطور روز بعد و روز بعد... اینکه اینترنت یک ماهه چهار گیگ ایرانسل درست تا سر ماه دووم میاره و اینکه هفته هارو یکی پس از یکی تمام میکنم و اینکه احساس میکنم حداقلش دارم به سمتی میروم که میخواهم و اینکه باید فرمون زندگی به سمت هدف هایی باشد که روی نقشه ذهنم علامت گذاری شده اند، حالا سرعت رفتنش گاهی زیاد شود یا کم، مهم نیست؛  مهم این هست که وسط راه آب روغن قاطی نکند و ادامه دهد.

میدونید تو این روز هایِ سرد،  زندگی تو چه چیزی معنی پیدا میکنه؟! تو بویِ شلغم سر صبح که از دیشب روی بخاری قُل قُلْ میکرده :)