فصل دو نفره ها تموم شد!
حالا نوبت ماست که دستامونو بزاریم تو جیبمون و رو جدول خیابونا راه بریم! :)