هفته پیش همچین روز هایی معده ام رفته بود مرخصی و مرخصی رفتنش همانا و راهی شدن بیمارستان همانا! و اینقدر که حالم بهم خورد و بالا آوردم که نزدیک بود معده ام بالا بیایید! حتی تا مرز عمل کردن بخاطر پیچیدگی و انسداد روده رفتم ولی خدا رو شکر صبح روز بعد حالم بهتر شد و مرخص شدم و الان هم اینجام :)