حادثه کشتی نفتکش سانچی حادثه ی کوچکی نبود ولی اصلا بهش توجه نشد چون کسی نمی تونست باهاش سلفی بگیره!!! #مصاف